13 strenge regels voor buitenreclame waaraan je moet voldoen

Er gelden strikte voorschriften voor buitenreclame. Ondernemers en bedrijven dienen deze voorschriften na te leven als ze reclame willen maken in de buitenruimte rond hun bedrijfspand, langs de weg of op snelwegen. Deze regels variëren van gemeente tot gemeente en zijn van groot belang, zelfs voor reclame op voertuigen. Hier zijn de 13 meest essentiële en nuttige regels:

Reclamezuil laten maken | Voor binnen en buiten | BB Reclame
Afbeelding van een spandoek langs de weg voor bedrijfspromotie

De regels:

1. Ook op je eigen terrein gelden regels voor buitenreclame

Jouw eigen voortuin, jouw eigendom en zelfs jouw parkeerplaats recht voor de deur, hoewel het allemaal van jou is, zijn onderworpen aan beperkingen met betrekking tot reclame. Zelfs op je eigen ramen mag je niet onbeperkt posters, stickers of andere reclame-uitingen aanbrengen. Het volledig bedekken of beschilderen van glasoppervlakken met reclame-uitingen, waardoor ze ondoorzichtig worden, is vaak niet toegestaan. Dit zou afbreuk doen aan de uitstraling van het gebouw. Ook te opdringerige of herhaaldelijke reclameconstructies en uitingen kunnen de architectuur van een gevel snel aantasten en zijn dus doorgaans niet toegestaan. De specifieke voorschriften voor het plaatsen van reclame op jouw eigen terrein en gebouw zijn te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van jouw gemeente.

2. Regels variëren per gemeente, dus onderzoek ze grondig

Wat in de ene gemeente wordt toegestaan, kan in een andere gemeente juist verboden zijn en vice versa. Dit is vooral belangrijk om in gedachten te houden wanneer je verhuist of net bent verhuisd of als je meerdere vestigingen hebt. 

3. Een vergunning is altijd vereist voor lichtbakken

Voor diverse vormen van buitenreclame, waaronder objecten van aanzienlijke omvang, al dan niet tijdelijk, is het vereist om een vergunning aan te vragen. Dit geldt te allen tijde voor verlichte reclame-uitingen, omdat de verlichting mogelijk overlast kan veroorzaken voor verkeer en aangrenzende woningen. Bovendien groeit de verplichting om duurzame verlichtingselementen te gebruiken bij verlichte reclame-objecten. Tevens zijn er voorschriften voor de duur van de verlichting van reclame-objecten in de openbare ruimte. Deze mogen niet gedurende de hele nacht branden en meestal mogen ze alleen worden verlicht op momenten dat de beoogde doelgroepen daadwerkelijk op straat aanwezig zijn. Over het algemeen wordt van reclameverlichting verwacht dat deze uiterlijk om 24.00 uur ‘s nachts wordt uitgeschakeld.

Gevelreclame met verlichte letters voor tandartsenpraktijk
(gevelreclame) 3D Lichtbak reclame: Een opvallende en effectieve manier om uw bedrijf te promoten.

4. Duurzaamheid is essentieel

Tal van gemeenten hanteren richtlijnen voor de milieuvriendelijkheid van reclame-uitingen. Hierbij dien je gebruik te maken van duurzame materialen, met name bij lichtbakken, verlichte objecten en dergelijke, waar het gebruik van energiezuinige lampen vereist is. Daarnaast is het gebruik van inferieure materialen in veel gemeenten niet toegestaan en materialen die op onevenredige wijze in kwaliteit achteruitgaan zijn verboden.

5. Onderhoud is belangrijk

Reclameobjecten moeten voldoen aan technische en constructieve normen en regels voor onderhoud om verrommeling te voorkomen.

6. Verkeersveiligheid mag niet worden aangetast

Vanwege deze reden zijn er strikte beperkingen opgelegd aan te opvallende objecten of objecten die veel aandacht trekken. Dit is bedoeld om te voorkomen dat visuele overlast of geluidsoverlast gevaar oplevert voor automobilisten, fietsers en andere weggebruikers. Specifieke regels voor buitenreclame, met name voor reclame die knippert, beweegt, reflecteert of intens licht uitstraalt, zijn daar voor opgesteld. Voor dergelijke reclame-uitingen zijn zelfs aparte richtlijnen gedefinieerd, bekend als de Algemene richtlijnen inzake Lichtvervuiling.

7. Zichtbaarheid van je pand langs de snelweg heeft gevolgen

Stel, je hebt een kantoorpand langs de A2 en je denkt: hier passeren dagelijks 100.000 automobilisten, wat een uitstekende locatie is voor buitenreclame. Een A1- of A2-locatie kan je zichtbaarheid aanzienlijk vergroten, maar het is belangrijk om te weten dat voor elke vorm van reclame die je op je pand wilt aanbrengen, je een vergunning moet aanvragen. Dit geldt met name omdat je kantoorpand zichtbaar is vanaf de weg of snelweg. Normaal gesproken is je bedrijfsnaam en een logo toegestaan, evenals bescheiden reclame-uitingen. Echter, grootschalige handelsreclame is doorgaans niet toegestaan. Grote reclameborden van projectontwikkelaars die nieuwe gebouwen ontwikkelen, worden meestal wel toegestaan.

8. Regels gelden ook voor reclame op je woning

Een beginnende of kleine ondernemer die zijn of haar bedrijf vanuit huis opstart, dient eerst contact op te nemen met de gemeente om te verifiëren of het plan voldoet aan het geldende bestemmingsplan. Elke gemeente hanteert namelijk specifieke voorschriften en regels voor buitenreclame. Bij vrije beroepen, zoals journalist, huisarts of advocaat, is het doorgaans toegestaan om vanuit huis te werken. Ongeacht de situatie geldt dat de bedrijfsactiviteiten geen overlast mogen veroorzaken voor omwonenden. Je kunt bijvoorbeeld wel een online winkel starten aan je keukentafel, maar het is doorgaans niet toegestaan om een magazijn aan huis te hebben, waarbij vrachtwagens en bestelbusjes regelmatig af en aan rijden bij je woning. Zelfs als je woning of pand voornamelijk een woonbestemming heeft, zijn reclameborden doorgaans niet toegestaan.

9. Monumentenpanden hebben specifieke regels

Voor monumenten en beschermd erfgoed gelden specifieke regels, afhankelijk van de locatie.

10. Samenwerking met collega-ondernemers

Veel gemeenten staan positief tegenover ondernemersinitiatieven en bieden ruimte hiervoor. Een collectief van ondernemers in een straat of gebied kan doorgaans meer bereiken dan een individuele ondernemer. De gemeente kan er namelijk op vertrouwen dat ondernemers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken op eventuele inbreuken of afwijkingen. Het is vaak mogelijk om specifieke overeenkomsten, zoals convenanten, op te stellen voor dit doel. Het is raadzaam om contact op te nemen met de gemeente en in overleg zijn er vaak oplossingen te vinden. Het is daarom belangrijk om ook directe omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij je plannen.

11. Afwijkende regels voor verbeterende reclame

Als iemand met een uitstekend idee komt voor een reclame-ontwerp dat de algehele uitstraling van de omgeving verbetert, wordt dit vaak gunstig ontvangen door de gemeente. Als jouw reclame-uiting bijdraagt aan de verfraaiing van een gebouw, plein of zelfs de hele buurt, kan de gemeente afwijken van de gebruikelijke en specifieke welstandsrichtlijnen. Dit geldt zowel voor reclame op particuliere terreinen als voor reclame in de openbare ruimte.

12. Welstandsvrije gebieden

Bepaalde gemeenten hebben gebieden aangewezen als welstandsvrije zones, die meestal betrekking hebben op industrieterreinen of landelijke gebieden. In deze zones is voorafgaande toetsing aan welstandsregels vaak niet vereist voor reclame-uitingen. Het is echter vanzelfsprekend dat excessen in deze gebieden ook niet zijn toegestaan en de gemeente behoudt het recht om in te grijpen indien nodig.

13. Beperkingen voor reclame op voertuigen

Het lijkt eenvoudig om reclame op je auto te plakken of op het dak aan te brengen en de auto vervolgens langs de openbare weg zichtbaar te plaatsen. Desalniettemin is deze methode voor het maken van buitenreclame doorgaans niet toegestaan. Het is natuurlijk wel toegestaan om met bestickerde auto’s rond te rijden. Echter, het parkeren van dergelijke voertuigen, die dan ineens worden beschouwd als ‘reclamevoertuigen‘, is meestal niet zonder meer toegestaan in de meeste gemeenten. Dit is vanwege het feit dat het doel juist is om er buitenreclame mee te maken en daarom gelden er beperkingen.

Voertuig belettering voor effectieve bedrijfspromotie
Aanhangwagen volledig beplakt met reclame

Het voornaamste gebruik

Auto’s die reclame, afbeeldingen, bedrijfsnamen, slogans en dergelijke dragen, worden primair gebruikt als vervoermiddel en niet als objecten voor buitenreclame. Wanneer deze auto’s echter stilstaan en zichtbaar worden geplaatst, veranderen ze plotseling in billboards. Bovendien is het niet toegestaan om autoruiten willekeurig te bedekken met reclamestickers of te verduisteren en hiervoor gelden strikte Europese voorschriften. Het aanbrengen van folie of coatings op de voorruit is zelfs volledig verboden. De voorruit moet minstens 75% lichtdoorlatend zijn, terwijl de zijruiten aan de voorkant minimaal 70% lichtdoorlatendheid moeten hebben. Alleen op de achterruit mag folie of coating worden aangebracht, mits er een rechterbuitenspiegel aanwezig is.

Aan de slag!

Ben je geïnteresseerd in het gebruik van buitenreclame voor jouw bedrijf? Wil je ontdekken welke mogelijkheden BB Reclame te bieden heeft om jouw bedrijf te promoten? Of heb je vragen na het lezen van deze informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Je kunt rechtstreeks contact opnemen met ons via info@bbreclame.nl

Enthousiast?

We zouden het leuk vinden als je ons deelt!

Waarom bbreclame?

Interesse?

    Scroll naar boven